Μαρία Λουκαΐδου

Διευθύντρια Β Τραχωνίου, Λεμεσός - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1968 στη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη το 1986 και μετά από Προεισαγωγικές Εξετάσεις κέρδισε θέση Δασκάλου στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, από όπου και αποφοίτησε το 1989. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, καθώς και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για σκοπούς Εξομοίωσης Πτυχίου. Μετά την προαγωγή της σε Βοηθό Διευθύντρια το 2006, πήρε Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master of Arts in Education – Leadership and Management) από το Open University of England (2009).

Στη συνέχεια προήχθηκε σε Διευθύντρια (2012).Εργάστηκε σε διάφορους τύπους σχολείων, (διθέσια, τριθέσια και πολυθέσια). Εργάστηκε σε συμπλέγματα τάξεων και έχει διδάξει όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος για περισσότερα από 2 χρόνια κάθε φορά.

Πίσω στην αρχική

Maria Loukaidou